+905055631331
info@tibbihipnozkongresi.org.tr

Kongre Hedefleri

Bu kongremizde de önceki kongrelerimizde olduğu üzere ülkemizden ve uluslararası platformdan değerli bilim insanlarından uygulama örneklerini ve çalışmalarını dinleme, ulusal ve uluslararası ağ kurma, mesleki deneyimlerin paylaşımı ve diyaloğu arttırmayı hedefledik.
Bilimin ışığında ve eğitime adanan gönüllülükle hayat bulan kongrelerimizde, bu sene Tıbbi Hipnoz Derneği, Avrupa Hipnoz Derneği ve Medipol Üniversitesi işbirliği kapsamında tıbbın birçok alanında uygulanma potansiyeli her geçen gün artan ve gelişen bir alan olan Hipnoza dair akademik ve klinik bilgi ve deneyimin paylaşımının teşviki hedeflenmektedir. Ayrıca, hipnoz eğitim ve uygulama standartlarının Sağlık alanındaki yetkin kurum, kuruluş ve kişilerce oluşturulması ve bu doğrultuda hipnozun tedavi ehliyetine sahip ehil profesyonellerce doğru ve etik kurallar çerçevesinde uygulanmasına dair stratejilere yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede:

  • Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında hipnozun tanıtımı, genel tababet alanında hekimleri bilgilendirmek ve tedaviye destek olarak kullanımını özendirmek
  • Uluslararası düzeyde Türkiye’deki hipnoz eğitimlerinin ve uygulama standartlarının tanınması tanıtılması
  • Uluslararası düzeyde Türkiye’de hipnozun yasal ve bilimsel açıdan ulaşmış olduğu yüksek ve ileri seviyenin tartışılması ve tanıtılması;
  • Türkiye’de, Dünyada ve Avrupa’da hipnozun Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanındaki eğitim ve uygulamaları sırasında karşılaşılan zorluklar ve elde edilen kazanımlar hakkında paylaşımlarda bulunmak, bu doğrultuda stratejiler belirlemek;
  • Hipnoz uygulamalarının, ayakta ve yatan hasta maliyetlerinin büyük derecede düşürülmesi ve hasta bakım maliyetlerinin aşağı çekilmesinde sağlayabileceği kazanımların tartışılması;
  • Hipnoz uygulamalarına yaklaşım konusunda farklı disiplinler ve alanlar arasında iletişim sağlamak;
  • Hipnozun tıbbın farklı alanlarında tedaviye yardımcı olarak kullanılması hususunda katılımcıların donanımlarını ve becerilerini arttırmak;
  • Hipnozun ehil ve Bakanlık tarafından sertifikalandırılan eğitimleri almış profesyonellerce kullanılmasına yönelik stratejiler geliştirmek hedeflenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir