+905055631331
info@tibbihipnozkongresi.org.tr

Kongre İlkeleri

27.10.2014 tarihli 29158 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ve 16.10.2015 tarih 24 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hipnoz Uygulaması Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları çerçevesinde eğitim almış, tabip, kendi alanlarında olmak üzere diş tabipleri ve Hipnoz uygulama sertifikasına sahip hekim gözetiminde olmak üzere kendi alanlarında klinik psikologlar ve psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip psikologlarca Hipnozun Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanındaki uygulamalarının en etkin ve verimli şekilde mesleki etik kural ve standartlar çerçevesinde yerine getirilmesi 11. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresinin temel dayanak noktasıdır.

11. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresinde, hipnozun Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanındaki eğitim, uygulama ve araştırmaları, bilimsel bir ortamda ülke çapındaki ve yurt dışından kendi alanlarında söz sahibi bilim insanları ile sağlık profesyonellerinin etkileşimi eşliğinde paylaşılacaktır. 

Avrupa Hipnoz Derneği (ESH) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin davetli konuşmacı olarak sunum ve atölye çalışmaları yapacağı bu kongre, aynı zamanda Avrupa Hipnoz Derneği (ESH) tarafından 24 kredi ile akredite edilmiş ve desteklenmiştir. Bu destek ve güven hem Türkiye’de hipnozun yasal ve bilimsel açıdan ulaşmış olduğu yüksek ve ileri seviyenin göstergesi olmuş hem de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında hipnozun geleceğine yönelik açılan güzel bir kapı olmuştur.

Günümüzde hastalarda artan tedavi arayışları içinde oluşan tıp dışı kişilerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında yaptıkları yanlış, etik olmayan ve tedavi dışı uygulamaların bilimsel platformlarda tartışılması, hipnoz uygulamalarının ehil ve tedavi ehliyetine sahip sağlık profesyonellerince uygulanmasına yönelik önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir.

Hipnoz, tıpta uygulanma potansiyeli her geçen gün artan ve gelişen bir alandır. Bu yüzden hipnoz eğitim ve uygulama standartlarının Sağlık alanındaki yetkin kurum, kuruluş ve kişilerce oluşturulması ve tedavi ehliyetine sahip ehil sağlık profesyonellerince gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  Bu doğrultuda hipnoz uygulamasına dair akademik ve klinik bilgi ve deneyimin paylaşımının teşviki ve bunun sonucu olarak da hipnozun doğru ve etik kurallar çerçevesinde uygulanmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi kongremizin temel ilkelerindendir.

Bu doğrultuda,

  • Sağlık bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanında Hipnoz Uygulama ve Eğitim standartlarına uygun eğitim almış ve almayı düşünen ilgili ve yetkili sağlık profesyonellerine gereken destek ve bilgi paylaşımını sağlamak;
  • Avrupa Hipnoz Derneği (ESH) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin katılımıyla uluslararası bir platformda Türkiye’de hipnozun yasal ve bilimsel açıdan ulaşmış olduğu yüksek ve ileri seviyenin tartışılması ve tanıtılması;
  • Türkiye’de, Dünyada ve Avrupa’da Hipnozun Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanındaki eğitim ve uygulamaları sırasında karşılaşılan zorluklar ve elde edilen kazanımlar hakkında paylaşımlarda bulunmak;
  • Hipnoz uygulamalarının ayakta ve yatan hasta maliyetlerini önemli derecede düşürmesi hususunun göz önüne alınarak bu konuda Ülkemizin edinebileceği kazanımların tartışılması;

tıbbın farklı alanlarındaki ilgili sağlık profesyonellerinin ve hastalarının edinebilecekleri kazanımlar açısından kıymetli olacaktır.