+905055631331
info@tibbihipnozkongresi.org.tr

Kongre İçeriği

Kongre ilke ve hedefleri çerçevesinde, 11. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi ile Hipnozun tedaviyi destekleyici bir yöntem olarak aşağıda belirtilen alanlarda uygulanmasına dair bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması amaçlanmaktadır:

 • Cerrahi işlemlerde preoperatif ameliyat korkusunu yenme, anksiyete ve ağrıyla baş etme; postoperatif ağrı, bulantı, kusma ve anksiyete ile baş etme; intraoperatif ağrı, anksiyeteyi azaltmada,
 • Tüm tanısal ve girişimsel işlemler sırasında,
 • Acil tıpta kaygı giderilmesinde ve tedaviye uyumun arttırılmasında,
 • İnfertilite tedavi sürecinde,
 • Gebelik ve doğum sürecince ve kadın hastalıklarında,
 • Obezite ve Yeme bozukluklarında,
 • Sigara bırakmada, Alkol bağımlılık tedavisinde,
 • Depresyon, Anksiyete bozukluğu ve stres bozukluklarında,
 • Organik olmayan uyku bozukluklarında,
 • Organik olmayan cinsel fonksiyon bozukluklarında,
 • Fonksiyonel barsak bozukluklarında,
 • Akut ve kronik ağrıda,
 • Diş hekimliğinde çocuklarda ve yetişkinlerdeki fobilerde, ağrı gidermede, anestezi amacıyla, diş gıcırdatmaları tedavisinde, tedaviye ve protezlere uyumu arttırmada, temporamandibüler eklem disfonksiyonu, trigeminal nevralji ve ağız içi problemlerin giderilmesinde,
 • Allerjik rinit, alerjik astımda,
 • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde,
 • Yanık tedavisinde ağrı ve anksiyete azaltılmasında,
 • Doğum sırasında intraoperatif ağrı giderme ve anestezinin sağlanmasında,
 • Kanser hastalarında ortaya çıkan ağrı, kusma, kaygı ve ilaç yan etkileriyle baş edilmesinde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir