+905055631331
info@tibbihipnozkongresi.org.tr

Bildiri Gönderme

Bildiri Gönderme Koşulları:

Hipnoza ilişkin klinik vaka analizleri ile klinik, bilimsel ve deneysel çalışmalara ilişkin tüm Sunum ve Çalıştay Özetlerinizi, değerlendirilmeye alınmak üzere aşağıdaki form ile iletiniz.

 Söz konusu Kongre Bildirileri Kongre mottosuyla ilgili olmalıdır.

Sunum ve  Çalıştay başvuruları doktor, diş hekimi ve klinik psikologlar ile psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip psikologlarca yapılabilecektir.

Sunum, çalıştay bildirileri 20.09.2020 tarihine kadar gönderilebilecektir. Başvuruları kabul edilenler kongre ücretlerini 01.10.2020 tarihine kadar yatırmaları sonrasında kongre programına dâhil edileceklerdir.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

Özet: Kongre özetleri en fazla 400 kelimeden oluşmalı, times new roman yazı formatında ve 12 yazı büyüklüğünde olmalıdır.

Başlık: Özet başlıkları zorunlu olmadıkça kısaltma içermemeli, times new roman yazı formatında, 12 yazı büyüklüğünde, koyu ve ilk harfler büyük olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özet sonuna en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler dizini eklenmelidir.

Referanslar: Kongre özetinde referans kullanılması durumunda, kullanım sırasına göre sıralanarak sayı ile referanslar bölümünde belirtilmelidir.

Biyografi: En fazla 150 kelimeden oluşan düzyazı formatındaki biyografi, bir fotoğraf (jpeg formatında) ile birlikte eklenmelidir.

Sunum: Sunumlar genel olarak 20-90 dk arası gerçekleştirilecek olup, nihai süreler kongre özet teslim ve değerlendirmeleri sonrasında kongre programında ilan edilecektir.

Çalıştay: Çalıştaylar genel olarak 1-3 saat arası gerçekleştirilecek olup, nihai süreler kongre özet teslim ve değerlendirmeleri sonrasında kongre programında ilan edilecektir.