+905414476673
info@tibbihipnozkongresi.org.tr

Peter Naish

Britanya  Klinik ve Akademik Hipnoz Derneği (British Society of Clinical & Academic Hypnosis (BSCAH))

Londra Üniversitesinden (1966) ve Reading Üniversitesinden (1978) Fizik, Kimya, Zooloji ve Psikoloji alanlarını kapsayan BSc dereceleri bulunmaktadır.

1981 yılında Oxford Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Burada, henüz yeni kurulmuş olan Britanya Deneysel ve Klinik Hipnoz Derneği’ne (British Society of Experimental and Clinical Hypnosis-BSCEH) katıldı, bu aynı zamanda Hipnoza dair tüm yaşamı boyu sürecek olan aktif ilginin de başlangıcı oldu.

BSECH Konsey Başkanlığı yaptı.  Daha sonra dernek birleşerek Britanya Deneysel ve Akademik Hipnoz Derneği olduğunda ( British Society of Clinical & Academic Hypnosis (BSCAH)) bu görevine devam etti.

Kraliyet Tıp Derneği (Royal Society of Medicine (RSM))’ne katıldı ve burada Hipnoz ve Psikosomatik Tıp Bölümünün Başkanlığını yaptı.

Hali hazırda BSCAH Başkanı olarak görev yapmaktadır

İngiltere Savunma Bakanlığı’nda psikolog olarak çalıştı. Burada post-travmatik stres bozukluğuna (PTSD) ilişkin özel  bir ilgi geliştirdi. Akabinde PTSD ve hipnozun ilişkisine dair gözlemleri ve değerlendirmeleri oldu.

Altı yıl önce Açık Üniversiteden (Open University) akademisyen olarak emekli oldu. O zamandan beri Psikoloji misafir okutmanı olarak Sackler Bilinç Bilimi Merkezinde (Sackler Centre for Consciousness Science)çalışıyor.

Şu anda Uzman Psikolog (Chartered Psychologist) olarak görev yapmakta ve İngiliz Psikoloji Derneği (British Psychology Society (BPS)) üyesi. Birkaç yıl önce hipnozun doğasını açıklayan ve  hipnozun güvenli ve etik kullanımına ilişkin önerilerde bulunan BPS için hazırlanan bir dökümanın yazarlarından biri olarak çalışmalarda bulundu. Ayrıca, Britanya Gerçek Olmayan Anılar Derneği (British False Memory Society) tarafından, hipnozun uygun olmayan kullanımının gerçekten olmamış anılara yol açabilmesi durumu göz önüne alınarak, Bilimsel Danışma Kuruluna hipnoza ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere davet edildi. Şu anda burada Başkan olarak görevine devam etmektedir.

Bilgi edinme ve bilgiyi aktarmanın iki önemli tutkusu olduğunu ifade etmektedir. Halen aktif olarak araştırmalarına ve konferanslara katılmaya devam etmektedir. İngiliz ve İspanyol Deneysel Psikoloji Dernekleri (Granada, 2010) arasında gerçekleştirilen ortak bir toplantıda, hipnoz üzerine bir sempozyum düzenlemiştir; ayrıca Sorrento’daki ESH Kongresi’nde iki makale sunumu yapmıştır. Bilimin halka tanıtımının güçlü bir savunucusu olarak, düzenli olarak önde gelen Britanya Bilim Etkinliklerinde, çoğunlukla hipnoz hakkında ders vermesi istenmektedir.

İngiltere’de, hipnozun faydalarına dair soruları olan tıp uzmanlarının kuşkularıyla sık sık karşılaşıldığını; bunun tersine halkın büyük kısmının ise hipnozla ilgili gerçekçi olmayan iyimser inançlara sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle, halkın aydınlatılmış seçimler yapamadığını, tıp mesleği mensubu olmayan hipnotistlere yöneldiğini ve bunun beraberinde birçok sorunu getirdiğini düşünmektedir. Hipnozun etkinliğini gösteren ve hipnozun çalışma mekanizmalarını açıklayan daha kaliteli bilimsel kanıtlar toplamamız gerektiğine inanmaktadır. İyi ve ileri bilgi birikimi edinmenin ve sonrasında doğruların herkesçe bilinmesini sağlamanın, hipnozu hak ettiği yere yani sağlık mensuplarınca tanındığı ve halk tarafından anlaşıldığı bir konuma getireceğini düşünmektedir.

Avrupa Hipnoz Derneği bünyesinde gerçekleştirdiği çalışma ve çabalarının temel hedefi olarak; üye derneklerin bir araya gelerek, daha fazla insanın daha iyi tedaviye ulaşmasına imkân tanıyacak bir araştırma programı oluşturmalarını gösteriyor. Bir tane çok çalışan klinisyenden ziyade,  iyi tasarlanmış bir araştırma programının bilgi toplamayı kolaylaştıracağını ve diğerleriyle bir arada sorularımıza daha kesin cevaplar bulunacağını düşünüyor. Ve bu çalışmalar sonucunda, hem konferanslarla hem de medya aracılığıyla bilgi yağmurları yağdırabileceğimizi ifade ediyor.