+905414476673
info@tibbihipnozkongresi.org.tr

Fabio Carnevale

İtalyan Hipnoz Derneği (Società Italiana di Ipnosi (SII)), İtalya

1998’de La Sapienza Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.
2011’de  Roma Üniversitesi’nde Filozofik Danışmanlık Yüksek Lisansını tamamladı.

Klinik hipnoz alanında 20 yıldır psikolog ve psikoterapist olarak özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. 

Bunun yanı sıra özel bazı İtalyan şirketlerinde Filozofik Danışmanlık yapmaktadır.

Doksanlı yılların sonlarında bağlanma ve yeme bozuklukları arasındaki ilişkiye dair yoğun çalışmalarda bulundu.

Sonrasında, 1999 ve 2005 yılları arasında, Ostia Roma Parapleji Merkezinde (Paraplegic Center of Ostia – Rome (CPO))gönüllü olarak çalıştı. O dönemde, omurilik yaralanması olan kişilerde fiziksel engeller ve dissosiyatif fenomen hakkında klinik makaleler yazdı.

Hipnoterapist olarak klinik aktivitesi çoğunlukla stresle ilişkili bozukluklar, anksiyete, psikosomatik rahatsızlıklar ve spor performansının arttırılmasında yoğunlaşmaktadır.

Son dönemlerde uluslararası hipnoz kongrelerinde konferanslar vermeye başladı; ve travmatik deneyimlere eşlik eden zaman algısında meydana gelen bozulmaları da araştırma alanına dâhil etti.

Hipnoterapi alanında yazarı ve eş-yazarı olduğu yayınları vardır.

Zihin, fizik ve figüratif sanat felsefesi gibi birçok disiplindeki akademisyenler ve araştırmacılarla disiplinler arası ortak çalışmalar yapmaktan keyif almaktadır.

Halen, İtalyan Hipnoz ve Ericksonian Psikoterapi Okulunda (Italian School of Hypnosis and Ericksonian Psychotherapy (SIIPE)) eğitmenlik ve süpervizörlük yapmaktadır. İtalyan Hipnoz Derneği (Italian Society of Hypnosis (SII)) Yönetim Kurulu Üyesi ve SII resmi yayını olan “Hipnoz – İtalyan Deneysel Klinik Hipnoz Dergisi (Ipnosi – Rivista Italiana di Ipnosi Clinica Sperimentale)” Danışma Kurulu Üyesidir.

Avrupa Hipnoz Derneği bünyesinde gerçekleştirdiği çalışma ve çabaları temel olarak şu amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir:

– Avrupa Hipnoz Derneği üye dernekleri bünyesindeki öğrenci ve eğitmenlerin bilgi alışverişini teşvik etmek

– Hipnoza dair ortak amaç ve protokollere sahip farklı araştırma gruplarını bir araya getiren çok merkezli çalışmalar geliştirmek

– ESH üye dernekleri tarafından kabul edilip uygulanabilecek standart eğitim kriterleri üzerinde çalışmak

– Avrupa’da gerçekleşen etkinlikler ve eğitim fırsatları hakkında hızlı ve etkin bilgi ağı oluşturmak

– Avrupa Kongreleri arasındaki 3 yıllık süreçte, ESH bünyesinde çeşitli girişimlerin, toplantıların,  buluşmaların teşvik edilmesini ve ESH faaliyetlerine dair ilginin tüm bu süreçte devam etmesini sağlamak.