+905414476673
info@tibbihipnozkongresi.org.tr

Randi Abrahamsen

Danimarka Klinik Hipnoz Derneği (Danish Society of Clinical Hypnosis (DSCH))

Diş Hekimi, PhD Randi Abrahamsen, Aalborg, Danimarka

1982                   DDS, Diş Hekimliği Fakültesi, Aarhus Üniversitesi, Danimarka
2009                   PhD, Diş Hekimliği Fakültesi, Aarhus Üniversitesi, Danimarka

1997-2017        Danimarka Klinik Hipnoz Derneği (DSCH) Yönetim Kurulu Üyesi, iki yıl Editör iki yıl Başkan olarak görev yaptı.

Mesleki kariyer:

Halk Sağlığı Diş Hekimliği Hizmetinde uzman diş hekimi olarak görev yaptı.

Aarhus Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde Orofasiyal Ağrı ve Çene fonksiyonu bölümünde eğitim ve konferanslar verdi. Bu süreçte orofasiyal ağrı araştırmaları yaptı ve halen yöneticiliğini yaptığı özel bir hipnoz ağrı kliniğinde hizmet vermektedir. 

Halen Orofasiyal ağrı konusunda danışmanlık yapmakta; ve diş hekimleri ve dental personel için atölye çalışmaları düzenlemektedir.

 Hipnoza İlişkin Çalışmaları:

Hipnoz her zaman profesyonel kariyerinin bir parçası oldu. Hipnozu özellikle diş hekimi korkusu olan hastalar için, daha sonra orofasiyal ağrı için kullandı. Halen çeşitli ağrı durumları için hipnoz uygulamalarına devam etmektedir. 

Doktora  araştırması “Kalıcı Orofasiyal Ağrıda Hipnozun Etkisi” başlıklıydı.

Çok sayıda ESH, ISH ve uluslararası ağrı kongrelerinde poster sunumu ve sunumlar yaptı.

Birkaç yıl boyunca DSCH’de eğitmen ve süpervizör olarak görev yaptı.

Ayrıca, Kopenhag’daki (Danimarka’nın önde gelen hastanesi) Rigshospitalet Kardiyoloji Bölümü’nde bir hipnoz araştırma projesi kapsamında özel bir kurs düzenledi ve hemşirelere eğitim verdi.

Hipnoz araştırmaları doktora öğrencilerine destek vermekte ve Halk Sağlığı Diş Hekimliği hizmetlerinde, dental organizasyonlarda ve üniversitede mesleki bağlamda hipnoz ilminin yayılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Hastaların organizasyonlarında konferanslar vermektedir ve ayrıca Danimarka Ulusal Televizyonunda hipnozun tanıtımını yapma fırsatını yakalamıştır.

ESH için niyet ve önerileri:

ESH Üye Dernekleri arasında ESH’ye olan ilgiyi artırmak,

Sadece genç araştırmacılar için değil, aynı zamanda klinik hipnoz alanında yıllarca çalışmış profesyoneller için de ortak bir platform yaratmak amacı doğrultusunda üyeler arasında araştırma alanında iş birliğini arttırmak; ve küçük çapta bir araştırma projesi yapmak,

Hipnoz eğitimin geliştirilmesi çalışmalarına devam etmek; belki ortak bir Avrupa Hipnoz müfredatı oluşturmak; üniversiteleri Hipnoz Master Programı düzenlemeleri konusunda teşvik etmek,

Avrupa’daki sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık hizmetleriyle ilgilenen politikacıları hipnoz araştırmalarının etkinliği hakkındaki bilgilendirmek,

Basın aracılığıyla araştırma olguları ve hasta vakalarını paylaşarak meslek dışındaki kişilere hipnozu tanıtmaktır.